Utbildningen som ger jobb direkt.

Urmakarskolan följer Schweiziska utbildningsstiftelsens WOSTEPs 3000-timmarsprogram i urmakeri. Efter avklarad utbildning erhåller du tre olika examensbevis. En yrkeshögskoleexamen, det eftertraktade internationella Wostep-certifikatet samt svenskt gesällbrev som urmakare.

WOSTEP

Urmakarskolan är en av tretton skolor i världen som har ett samarbete med organisationen WOSTEP genom den Schweiziska urindustrin. WOSTEP står för Watchmakers Of Switzerland Training and Educational Program och som partnerskola är utbildningen kvalitetssäkrad och standardiserad.

WOSTEP är världens mest berömda och eftertraktade urcertifikat. Certifikatet delas ut av Schweiziska urinstitutet och är giltigt över hela världen. Vill du arbeta internationellt efter dina studier är certifikatet meriterande/ett krav hos många arbetsgivare.

Svenskt gesällbrev

Ett erhållet gesällbrev är hantverkets kvalitetsgaranti som garanterar att du som urmakare är väl insatt i yrket. Gesällbrevet delas ut av SUF (Sveriges urmakarförbund) och är giltigt nationellt. De flesta svenska arbetsgivare kräver att du som anställd har ett svenskt gesällbrev.

LIA – Lärande i arbete

Vi strävar efter att utbildningen ska ha nära kontakt med arbetslivet. I utbildningen ingår lärande i arbetet (LIA), vilket betyder att 18 veckor av dina studier är förlagda till en arbetsplats. På din LIA-arbetsplats får du vidareutveckla dina kunskaper i urmakeri och finmekanik. Under handledning utbildas och utvecklas du i en skarp miljö.

Material

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Vid utbildningsstarten behöver du ha specialistutrustning i form av verktyg, kurslitteratur och material. Genom Urmakarskolan har du möjlighet att köpa ett komplett startkit som är kraftigt rabatterat tack vare samarbetet med leverantörer. Kostnaden för startkitet är ca 50 000 kr. Köper du utrustningen själv bör den överensstämma med, och vara av samma kvalitet som den skolan erbjuder. Det finns möjlighet att låna utrustning av skolan under undervisningstiden på skolan.

Eftersom du i ditt framtida yrke kommer att behöva specialistverktygen rekommenderar vi att du köper ett startkit. Erbjudandet är förmånligt och gäller två månader efter utbildningsstart.

Yrket

Efter examen kan du tillskriva dig tre olika yrkesroller, där du utöver urmakare även kan jobba som finmekaniker och mikromekaniker. Som urmakare har du kompetens att serva både gamla och moderna ur. Du kan arbeta i märkesverkstad, serviceverkstad eller ha egen butik.

Arbetsmarknaden är dessutom i ständig utveckling och det blir allt vanligare att de kompetenser en urmakare har efterfrågas av andra branscher. Noggrannhet, problemlösningsförmåga, logiskt tänkande och förståelse för tekniska funktioner är några av de efterfrågade kompetenserna. Idag jobbar flera urmakare med att producera små komponenter med höga toleranskrav som maskiner än så länge inte klarar av att tillverka. Maskinteknik, produktutveckling, prototyptillverkning och kalibrering är exempel på som du kan jobba med efter examen, utöver urmakeri.

Efterfrågan

Efter utbildningen väntar en god arbetsmarknad som är inne i en tillväxtfas, både i Sverige och utomlands. I takt med att försäljningen av mekaniska ur ökar växer behovet av service. Återväxten av kvalificerade urmakare är betydligt lägre än pensioneringarna, så behovet av välutbildade urmakare är stort i såväl Sverige som runt om i världen.

Samarbetspartners

Utbildningen har initierats av och formats tillsammans med representanter från arbetslivet vilket säkerställer att utbildningen ger dig den kompetens arbetslivet efterfrågar när de ska anställa. Kvalitetssäkringen gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden efter examen.

Henrik Samuelson, Verkstadschef, Nymans Ur 1851

Urmakare är verkligen ett arbete för framtiden. Intresset för mekaniska klockor växer, och med det behovet av kvalificerade urmakare. Urmakarskolan i Motala är den enda skolan i Norden som utbildar urmakare enligt de kriterier vi efterfrågar med gesällbrev samt Wostep-certifikat.”