FAQ

Hur söker jag till YH-utbildningen?

Du skickar in din ansökan genom att klicka på “Ansök här” på startsidan som aktiveras när ansökan är öppen. Länken går till yh-antagning.se där du börjar med att skapa ett konto. I ansökan bifogar du dina betyg. Kom ihåg att lämna in din ansökan, och inte bara registrera den.

Vad innebär antagningsprovet?

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval. Urvalet sker utifrån de urvalsgrunder som presenteras nedan och denna process genererar poäng som ökar dina chanser att komma in på utbildningen. Urvalet görs på värdet av särskilt prov, max 19 poäng.

Del 1
Alla behöriga sökande får genomföra ett digitalt urvalsprov. Provet mäter förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp, analysförmåga och problemlösande förmåga. Max 9 poäng.

Del 2
Alla behöriga sökande får genomföra ett praktiskt prov som visar den sökandes förutsättning att lösa logiska, tekniska och matematiska problem. Dessa förmågor är viktiga för att kunna utveckla sina mikromekaniska kunskaper och färdigheter under utbildningen. Max 10 poäng.

Vid samma poäng görs ett urval i form av lottning.

När är nästa utbildningsomgång?

I augusti 2024 startar utbildningen på nytt, ansökan är stängd. Ansökan till utbildningsstarten augusti 2025 öppnar i december/januari.

När får jag antagningsbeskedet?

I juni meddelar vi om du har kommit in på utbildningen eller inte.

Kostar utbildningen något?

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Vid utbildningsstarten behöver du ha specialistutrustning i form av verktyg, kurslitteratur och material. Genom Urmakarskolan har du möjlighet att köpa ett komplett startkit som är kraftigt rabatterat tack vare samarbetet med leverantörer. Kostnaden för startkitet är ca 50 000 kr. Köper du utrustningen själv bör den överensstämma med, och vara av samma kvalitet som den skolan erbjuder. Det finns möjlighet att låna utrustning av skolan under undervisningstiden på skolan. Eftersom du i ditt framtida yrke kommer att behöva specialistverktygen rekommenderar vi att du köper ett startkit. Erbjudandet är förmånligt och gäller två månader efter utbildningsstart.

Är utbildningen berättigad till CSN?

Ja, det är den.

Behöver jag en dator?

I utbildningen ingår kursen CAD. Kursen ska bland annat ge dig färdigheter i att konstruera en praktiskt användbar ritning. För kursen rekommenderar vi starkt att du har en bärbar dator som du tar med till skolan.