Information angående Corona

2021-06-03

Vi hälsar alla varmt välkomna tillbaka till skolan i augusti!

Folkhälsomyndigheten ändrar sina nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19. Rekommendationen är att utbildningar som ska bedrivas på plats, ska kunna göra det från och med den 1 juni.

Med anledning av beslutet planerar TUC Yrkeshögskola och Urmakarskolan att alla studerande ska kunna återgå till studier på skolan med start i augusti.

På skolan följer vi fortsatt alla de riktlinjer som skolan utformat utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förbygga en ev. uppkomst av smittspridning. Vi följer utvecklingen noggrant och rekommendationer och riktlinjer kan komma att ändras med kort varsel, beroende på Folkhälsomyndighetens bedömning av samhällsläget.

2020-10-27

Urmakarskolan och TUC Yrkeshögskola kommer att fortsätta att både bedriva utbildningar på distans och på plats till sommaren 2021.

Från och med den 19 oktober 2020 gäller nya allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Till de tidigare allmänna råden läggs då en möjlighet att införa lokala allmänna råd.

För att förebygga lokala utbrott och smittspridning, vill vi tydliggöra vikten av att följa riktlinjer från Folkhälsomyndighetens och rutiner på skolan. Inom TUC har vi en beredskap för lokala riktlinjer från smittskyddsläkare och ev. utbrott på skolan. Det innebär att vi är förberedda på att snabbt lägga om platsbunden undervisning till distansundervisning.

För att förebygga smittspridning på skolan har vi följande riktlinjer:

Vid symptom, även milda symptom är det inte tillåtet att vistas på skolan eller LIA-plats. Du informerar ansvarig utbildningsledare om du eller någon i ditt hushåll har symptom och utredes för Covid-19, eller fått diagnosen Covid-19.
Begränsat antal personer i klassrum, uppehållsrum och matsal för att alla ska kunna vistas med säkert avstånd mellan varje person. Det innebära att vi till sommaren 2021 kommer att fortsätta att bedriva vissa klasser med distansundervisning.
De utbildningar som har nya studerande och praktiska moment prioriteras att få vara på plats på skolorna. Uppdelning i mindre grupper kan också bli aktuella vid obligatoriska praktiska moment, vissa tentamen och ev. redovisningar i grupper. Vid träning av praktiska behandling ska skyddsutrustning bäras i form av visir, munskydd och handskar.

Information om vad som gäller för din utbildning ges av ansvarig utbildningsledare.

För att minska köbildning och trängsel är luncher och fika schemalagda och antalet platser begränsade och markerade. Vi rekommenderar studerande, personal och personer som utför tjänster på TUC att ta med mat som inte behöver värmas, äta med egna medtagna bestick och tar med flaska med egen dryck.
På skolan finns märkt in- och utpassering samt markering för att hålla avstånd. Vi har även satt in extra städning, satt upp handsprit på toaletter, kök och policyer och skyltning om hygienrutiner i lokalerna.
Vi vill även uppmana dig att följa om myndighetens rekommendationer, då TUC uppdaterar sina riktlinjer utifrån dessa.

Till alla studerande och personer som utför tjänster på Urmakarskolan, vill vi rikta ett tack för er förståelse och bra samarbete i rådande situation.

2020-06-24

Den 29 maj informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om att rekommendationen om distansundervisning pga Corona Covid -19 upphävs från den 15 juni.

Med anledning av regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationerna har Urmakarskolan genomfört en riskbedömning och tagit beslut om följande åtgärder, riktlinjer och policy på skolan hösten 2020.

• Säkerställa att i klassrum, uppehållsrum och matsal ska studerande kunna vistas med säkert avstånd mellan varje person.

• För att minska köbildning vid luncher och fika har vi schemalagda dessa, samt utökat antal platser.

• Extra städning även med virusdödande medel, handsprit på toaletter, kök och policyer och skyltning om hygienrutiner.

• Vid symptom, även milda symptom är det inte tillåtet att vistas på skolan eller LIA-plats. På Urmakarskolan vill vi även att du informerar om du har symptom eller får diagnosen Covid -19.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut, och vill påtala vikten av att vi alla följer dessa. Vi vill även uppmana dig att följa myndighetens rekommendationer om de förändras under sommaren, då Urmakarskolan uppdaterar sina riktlinjer utifrån dessa.
Vi ser alla fram emot att påbörja återgången till skolan. Vårt mål är att vi det ska ske med försiktighet. För att det ska fungera förväntar vi oss att alla tar ett personligt ansvar att följa de rekommendationer och riktlinjer som finns.

Vi önskar härmed alla studerande och personer som utför tjänster på Urmakarskolan en skön sommar!