Utbilda dig till urmakare

Urmakeri är ett finmekaniskt hantverk som kräver många timmars övning för att bemästra. Därför kommer du under utbildningen spendera den största delen av tiden vid arbetsbänken. Förutom att arbeta som urmakare kan du även arbeta som finmekaniker eller mikromekaniker.

Utbildningen

Med precision, koncentration och tålamod skapas små detaljer i komplicerade konstruktioner eller komplexa system, som ska synka i ett för att få mekaniken att ticka.  Du lär dig producera och renovera alla typer av klockor, från stora väggur till små armbandsur. Efter utbildningen är du en specialist med tidlös spetskompetens inom finmekanik och urmakeri.

Tre snabba

Ansökan

Ansökan till starten augusti 2024 är är stängd. I december/januari öppnar vi ansökan till hösten 2025s utbildning.

Kort fakta

Poäng: 600 YH-poäng (120 veckor, 3 år)
Studietakt: 100 procent
Antal platser: 12
Utbildningsort: Motala

Fler frågor?

Undrar du något annat kan du ta en titt i vår FAQ. Där besvarar vi de vanligaste frågorna vi får in till oss.

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten är densamma inom yrkeshögskolan. Du har behörighet om du uppfyller något av följande:

  1. Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning.
  2. Du har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven under punkt 1.
  3. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  4. Du har praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Antagningsprov

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval. Urvalet sker utifrån de urvalsgrunder som presenteras nedan och denna process genererar poäng som ökar dina chanser att komma in på utbildningen. Urvalet görs på värdet av särskilt prov, max 19 poäng.

Del 1
Alla behöriga sökande får genomföra ett digitalt urvalsprov. Provet mäter förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp, analysförmåga och problemlösande förmåga. Max 9 poäng.

Del 2
Alla behöriga sökande får genomföra ett praktiskt prov som visar den sökandes förutsättning att lösa logiska, tekniska och matematiska problem. Dessa förmågor är viktiga för att kunna utveckla sina mikromekaniska kunskaper och färdigheter under utbildningen. Max 10 poäng.

Vid samma poäng görs ett urval i form av lottning.

Utbildningsinnehåll

Som en av få godkända skolor av den Schweiziska urindustrin erbjuder vi en treårig läroplats. Utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning på 600 YH-poäng, som främst riktar sig till vuxenstuderande. Som studerande är du berättigad till CSN-bidrag och lån. Efter avslutad utbildning tilldelas du tre olika examensbevis; en yrkeshögskoleexamen, ett svenskt gesällbrev samt ett eftertraktat Wostep-certifikat.

Automatur, 5 YH-p

CAD, 15 YH-p

Examensarbete, 10 YH-p

Examensur 1 – tillverkning av uppdragsaxel, 20 YH-p

Examensur 2 – tillverkning av balansaxel, 10 YH-p

Examensur 3 – tillverkning av spiral, 10 YH-p

Fick- & armbandsur, 15 YH-p

Finmekanik, 65 YH-p

Företagsekonomi, 15 YH-p

Gångsystem, 25 YH-p

Kronometri, 40 YH-p

LIA 1, 10 YH-p

LIA 2, 10 YH-p

LIA 3, 10 YH-p

LIA 4, 30 YH-p

LIA 5, 30 YH-p

Löpverk, 25 YH-p

Polering, 15 YH-p

Spiral & kronograf, 10 YH-p

Stationära ur, 10 YH-p

Stil- & kulturhistoria, 5 YH-p

Svarvning, balansaxel, 30 YH-p

Svarvning, uppdragsaxel, 30 YH-p

Urmakeri 1, stationära ur, mikromekanik, 20 YH-p

Urmakeri 2, elektroniska ur, 40 YH-p

Urmakeri 3, fick- & armbandsur, 20 YH-p

Urmakeri 4, kronograf, 40 YH-p

Urmakeri 5, komplikationer, 35 YH-p

Urmakarskolan
”Urmakare är verkligen ett arbete för framtiden, intresset för automatiska klockor växer och med det behovet av kvalificerade urmakare. IHU i Motala är den enda skola i Norden som utbildar urmakare enligt de kriterier vi efterfrågar med gesällbrev samt WOSTEP certifikat.”
Urmakarskolan
”Att söka till Urmakarskolan är det bästa jag har gjort, både karriärmässigt och personligen. Skolan gav mig en bra och stabil grund att stå på när jag kom ut i arbetslivet. Utbildningen är till största del praktisk, men varvas med teori som är lätt att applicera i det dagliga arbetet. Skolan ger även goda möjligheter att tidigt bilda ett stort kontaktnät, inte minst under praktikperioden som ingår i utbildningen.”